LMMy Södermanland:17a


Nummer 1 Fagere wick cronotorp
            och ähr afgärda på Spånga ägor
            Vtsädhe i litera  A
            Vtsädhe i littera B
Hårdwalls höö i engen  C  6 las
Starwalls  höö i engen   D 4

Nummer 2 Suarwaretorpit
            cronoto<r>p ähr jnte
            skatt lagdt afgiärde-
            torp på Spånga ägo<r>
            Vtsädhe i littera E <...>
            Vtsädhe i littera <...>
            Höö i engen <...>

Til denne torp ähr <...>
wedebrand samp<t> <...>
til notorten

(Karttext:)

Kröson bakar med skog     
San mylla
Nor
???
Ler mylla
Sken walz engh til höö 4 las   
Elak sken walz engh til höö 6 las
Star walz engh til höö 4 las
San mylla
Kröson bake med byrke och granskog
Gööll
Höö 1 las krösonbake
Soder1


Och ähr afgiärde
Hambra ägor

Nummer 1 Näs
cronotorp

Vtsädhe i littera A
Vtsädhe i littera B
Höö i engen C 6 las
Höö i vreten E 1 las
Vtsäde ibidem
F en engehage
lyder till Hambra
til höö 4 las

(Karttext:)

Slätt
Hard wallz höö 4
Höö 1 las
Hård wall, höö 6 las
Ler mylla
Ler jord 2 1/4 tunna
Slätt
Fnug walz engh til höö 6 las
Ler mylla
Söder


Ährla so<c>hen

Nummer 1 Treskaten cronotorp
    och ähr vpbygdt på almenningen
    Vtsädhe i littera A
    Vtsädhe i littera B
    Höö i engen littera C 40 las
  D en star walz
  engh strax här ibidem,
  lyder til Spånga
  til höö 20 las

  Til dätta torp
  ähr timber gärsel
  och wedebrand
  sampt mulebete effter nötorten,
  fiskewaten i Treskaten

(Karttext:)

Hård walz eng till höö 5 las
Når
Gåsnäs eng proxime
Slätt
Star walz engh öffuer alt till höö 35
1 1/2 tunna
Ler jord
2 tunnor
Almeningen på alla sidor
Treskaten lacus
Star walz engh med lite skog til höö 20 las


Nummer 2 Holstamyran ähr vpbygdt på
    Hambra ägor, ähr lite skatt lagdt
    Vtsädhe i littera F
    Vtsädhe i littera G
    Höö i engen H 50 las

(Karttext:)

Nor
5 5/8 tunna
Sannmylla
San mylla
Hård walz engh
Star walz engh öfuer alt til hoo2 50 las
Hårdh walz engh
Stenbake
Södher

Till ofuanbemälte
Hålsta myran ähr timber,
gärßel och wedebrand
sampt mulebete


Når
San myla
Dung jord
Star walz engh  med liten skog till höö 12 las
Södher


Ährla sochen
Alekiär nummer 7

(Karttext:)

Når
Ler mylla
Star walz engh med alleskog til höö 6 las
Södher


Når
Engh
Slät god eng
God hårdwalz eng til höö 8 las
Söder


Når
Star walz engh medh lite skogh till höö 15 las
2 7/8 tunna ler jord
Ler jord
Törnemåssewad
Ler jord
2 tunnor ler jord
Södher


Knutsten
nummer 1 crono torp

och ähr belägit
på almänningen
Vtsädhe i littera A
Vtsädhe i littera B
Höö i engen C 4 lass
Höö i engen D 4 lass    
Höö i engen E 8 lass                                                                                                                                                                                                                      

Till dätta torp ähr
timber skogh, gärsel och
wedebrand, mulebete där ibidem,
fiskewatn i Biälken,
fler legen heter fins intit

(Karttext:)

Här tager almenningen på alla sidor
Hård walz engh til höö 4 las
Bialken lacus
Når
Ler jord
Ler jord
Ler jord
3 1/8 tunna
Hård valz engh til höö 4 las             
1 D.v.s. Söder
2 D.v.s. hö