LMMy Södermanland:17b


Ährla so<c>hen, Fager wick
och Suarwaretorpit

Ährla so<c>hen, Näs, nummer 12

Ährla so<c>hen, Biursätte<r>
nummer 18


Nummer 1 Biursätter crono torp
    och ähr vpbygdt på almeningen
    i Ährla so<c>hen
Nårrgård vtsädhe  i littera A
Söder      vtsädhe i littera B
    Höö i engen littera C 12 las

    Til dätt[t]a torp nötor tigh
    timber gärsel och wedebrand
    sampt mulebete effter nötorten


Nummer 1 Alekiär cronoto<r>p
    och ähr vpbygdt på
    almeningen i Ährla sochen
    Vtsädhe i littera A
    Vtsädhe i littera B
    Höö i engen littera C 6 las
    Til dätta torp ähr
    nötortigh timber,
    gärsel och wedebrand,
    fiskewaten i
    Treskaten
    sampt mulebete
    effter nötorten


Ährla so<c>hen Treskaten
nummer 19
finis                              


Nummer 1 Törnemosewad
cronotorp och ähr vpbygdt
på almeningen och ähr
belägit i Ährla sochen
Vtsädhe i Södheregärdet, litera A
Vtsädhe i Nårrgärdet, i littera    B
Höö i engen                 littera    C 15 la<ss>

Til dätta torp ähr nötor-
tigh timber, gärsel och wede-
brand sampt mulebete
effter nötorten

Ährla so<c>hen Törnemåse-
wad, nummer 16


Ährla sochen Näfuerkiär, nummer 6
               Hålsta myran, nummer 7


Ährla so<c>hen Knutsten, nummer 1