LMMy Södermanland:18a


Nor
Här tager Tomnesta lacus
Skogh
Elack fnugh walz baka til
Hö 1 las
Här tager Hambra engh proxine1
Bärg
Öffuer alt hård walz engh till höö 40 las
Här tager [på] Ekebärga proxime
Höö 2 las
Moo jord
Star walz engh
Hård walz
Här tager Hambra engh
Ler jord
Ler jord
San mylla
Borstenen lacus
Bärg
???
Hård walz engh
Ler mylla
Höö 1 las
Hård wal
Slätt hård walz engh til höö 16 las
God star walz engh till höö 12 las
Ler mylla
Mås walz engh med skogh til höö 4 las
Elack star walz engh til höö 4 las, lite skog
Lind
Lind
Kåleboten
Dunjord
Dunjord
Här tager Hambra vtmark proxime
Södher
Odugeligh krosonbaka2 med skogh
Här tager Krobä vt marck proxime
Söder

1 D.v.s. proxime
2 D.v.s. krösonbacke