LMMy Södermanland:18b


Ährla so<c>hen
Slytan, Risinge,
nummer 9, nummer 10


Nummer 1 Slytan cronohemman 1/2 2 öres land
               och ähr af gärda torp på Krobärga ägor
Wäster vtsädhe         i littera A
Östergärdet vtsädhe  i littera B
Höö i engen                littera C 20 las

Till dätta torp ähr nötortigh timb<e>r,
gärsel och wedebrand, mulebete dä-
rsamastedes.


Nummer 1 Risinge cronohemman 1/4
           Vtsädhe         i littera A
           Vtsädhe         i littera B
           Höö i engen               C 12 las
           Höö i engen               D   4 las
       E en engh, lyder till
       skattegården i Hambra til höö 42 las
       E en wret, lyder til sama by, vtsädhe <...>
       G, en tegh ibidem, lyder till Åttinge,
       til höö 4 las

Til dätta torp ähr nötortigh timb<e>r, gärsel
och wedebrand, mulebete der sammestedes