LMMy Södermanland:3a


A.    Furukulla åttondelß crone
        på almenningen, nytz vptagit
B.    I Söder vrethen den ena åhret
        sampt höö halffdelß = laß  
C.    Det andra ahret1
        sampt hoo2 2 laß 
D.    Engen         5 laß


A.    Degersten ähr et åttondelß hemman
        crono
B.    Vthsäde thet ena åhret
C.    Vthsäde thet andra åhret
D.    Hårdvalls höö aff engen, hwil-
        ken ähr ful med stubbar
E.     Kierret ähr mesta delen
        dugligh at rot hugga och
        ähr fult med små biörke
        skogh, icke myket sanckt
        Höö aff renar och lindor 2 1/2 laß

        Till thetta torp fins lööffskogh,
        näffver skogh och timber skogh til
        nötorfften.


        Rannebecken3 åttondelß torp crone, skatttar
        tilförende 10 pund smöör 2 ? penning                 SER EJ UT SOM DEN VANLIGA FÖRKORTNINGEN FÖR (LIS)PUND
        Haffver i Vestergierd
        littera B vth sädhe een tunna
        Östergierdet littera C tree spän
        Höö på ängen D 5 laß holsvalß
        Ängen E 3 laß helvalß
        Angen4 littera F 2 laß helvalß
        Biurkiertegarne båda 20 laß
        G. Hestehaga Godan
        H. Teppa
        K. Vptagit till säde med Vester gierdet

(Karttext:)

Nor-Söder
Lindh
Lindh
Eiurkerret5 till Ränne backen3
Kiär in torpß med engen
Biur kierret til Ränbäcken         
1 D.v.s. året 
2 D.v.s.
3 D.v.s. Rännbäcken 
4 D.v.s. Ängen
5 Fel för Bjurkärret