LMMy Södermanland:8a


Når
Här tager Ökna ägor widh
Skiälby ägor widh
Skogh medh stamar och moras
Kiär medh skog som icke ähr öm.
Slätt sanck star waldz eng
Ler mylla
Här på dhenne sidan tager Baka ägor widh
Här tager Bångsta ägor <vid>
Lind medh stubar
Suart mylla
Södher
Slätt sanck star waldz engh til höö öffuer alt 50 las
Här tager Tacktorp ägor wedh
Södher
Suart mylla
Tolan
Ler mylla
Betes haga medh skog
Ler mylla
Hård waldh medh stenar ibland
Lind
Här tager Biörntorptz ägor <vid>
Mo iord
Tufuig slätt, hård waldz eng till höö 16 las
Nyriögdh hård waldz eng medh stubbar til höö 8 las
Här tager Sköl by ägor wedh
Når