LMMy Södermanland:8b


A.    Tolan cronohemman 1/8 och ähr ??? land
        sampt afgiärdatorp på Åhsby ägor
B.    Ett års vtsädhe          Nårgärdet
C.    Annat åhrs vthsädhe Södhergardet
D.    En star waldz eng till höö 50 las
        Till dätta offbemältte torp ähr
        Gärsel och wedebrandh sampt löffskogh och
        mulbete effter nödtorfften, fiske watten i
        Tolsiöön.


A.    Lundh
        cronnehemman 1/4 örh och
B.    Västergärdet ett års      1 år
                            vtsäde
C.    Östregardet annat års vtsädhe
D.    En hårdwaldz eng till höö 16 las
E.     En nyrögd stwbijgh hård waldz eng till höö 
        Till dätta offbemeltte Lundh ähr gärsel och
        vedbrandh sampt löffskogh och mwlbete
        effter nödtorften