LMMy Södermanland:9


(Rubrik:) Gilberga sochn      Wäster rekarne


      Notarum Explicatio 

A.    Borß öckna
B.    Gierdett uthsäde       10 tunnor
C.    Gierdett uthsade1      8 1/2 tunnor
D.    Enghien                    25 tunnor landh
E.     Enghien                    2 tunnor landh
F.     Betes hagha2


G.    Borsöckna törp
H.    Gierdett uthsade1      4 1/4 tunnor landh
I.     Gierdett uthsäde        4 1/2 tunnor
K.    Enghien                    9 tunnor landh
L.     Enghien                    5 tunnor landh
M.    Betes hagha


N.    Hatram
O.    Gierdett uthsäde       4 tunnor
P.     Gierdett uthsade1     3 1/2 tunnor
Q.    Enghien                    6 tunnor landh
R.     Enghien                   5 tunn landh
S.     Skogen      Notarum Explicatio 

1.     Faskungen
2.     Gierdett uthsäde        6 1/2 tunnor
3.     Gierdett uthsäde        6 tunnor
4.     Enghien                    10 tunnor landh
5.     Betes haga
6.     Skogen lyder der till


7.     Hyndevaa tuå gårdar
8.     Gierdett uthsäde        19 tunnor
9.     Gierdett uthsade1      15 1/2 tunnor
10.   Enghien                     26 tunnor landh
11.   Vreten vthsäde          1 tunnor 
12.   Enghien                     6 tunnor landh
13.   Beteßhaga
14.   Betez haga
15.   Betez haga
16.   Enghien                     6 tunnor landh


17.    Selldalen
18.   Gierdett uthsäde        2 tunnor
19.   Gierdett uthsade1       2 tunnor
20.   Vreten uthsäde          1/2 tunnor
21.   Enghien                     2 tunnor landh 
22.   Enghien                     4 tunnor landh


(Karttext:)

Her mötter Mersta eghor
Borß öckna
Engh
Borß öckna törp
Engh
Betes hagha
Borsöchna sioon3
Här mötter Närße skog
Her mötter Taleby skog
Faskungen
Skog
Betes hagha
Åker
Engh
Engh
Skogh
Betes hagha
Enghi hagha
Engh
Hyndvaa
Seldalen
Hielmaren lacus
Scala vlnarum

1 D.v.s. utsäde
2 Härefter och även nedan beträffande vissa av de andra gårdarna en del uppgifter tillskrivna med blyerts
3 D.v.s. sjön