UPPSALA:002


Nummero 175,  Alunda sochen Skoby.      Nummero 41.

A.  Skoby ähr 3 skattehemman,
      alla tillhoopa                                         24  örissland.
B.  Uthsädhe i westera gerdet,                    18  tunnor.
C.  Uthsäde i östera gerdet till samma ahr1,  17  tunnor.
D.  Uthsäde det andra åhret i norre gerdet,   18  tunnor.
E.  Uthsäde i söre gerdet till samma ahr1,      17  tunnor.
F.  En eng till heele byn till 100 lass.
                             Mesteparten starrbottn.

      Specialis explicatio.
1.  Den norre gården ähr 9 örissland.
      Uthsädhe huart åhr till,                            13 1/4  tunna.
      Eng till,                                                   37 1/2  lass.
      Humblegård till          200  stenger.
2.  Östera gården ähr 8 örissland.
      Uthsade2 huart åhr,                                11 2/3  tunnor.
      Eng till,                                                  33 1/3  lass.
3.  Den södra gården ähr 7 örissland.
      Uthsade2 huart åhr,                                10 1/6  tunna.
      Eng till,                                                  29 1/6  lass.
      Quarn som går höst och wår.
      Till denne Söra gården ligger
      en uthiordh, Alebyn3 benembd,  3 1/3  örisland.
G.  Uthsädhe till uthiorden det ena åhret,       2 15/16  tunnor.
H.  Det andra åhret,                                     4 3/4  tunnor.
I.   Obrukat åker till uthiorden,                     3 tunneland.

      Till denne byn ähr skog till wedh
      och gerdssle, mulebete till nötorfften.

_______________
1Fel för åhr.
2Fel för uthsäde.
3Fel för Ålebyn?