UPPSALA:003


I Alunda sochen.

Spånga är fyra skattehem-man.
All tillhoopa 23 öresslandh
och en uthiordh.
1.  Är 5 2/3  öresland
     i sielffwe byn, 1 öresland
     i uthiorden Ållebyn benäm.
2.  Är 6 öresland i byn
     och i uthiorden 1 öres-
     land.
3.  Ähr 4 2/3 öresland i
     byn och i uthiorden 2
     öresland.
4.  Ähr 6 2/3  oresland1
     i byn, i uthiorden
     20 penningeland.

L.  Är lermyla.
G.  Är grundiord.
S.  Är sandiord.
M.  Är moiord.
X.  Är uthiorden eller
      Åållebyn,   4 öre 20 penningar.
Till dhen förste gårdden är
humlegård  40 stänger.
2.  Äger humlegård
     50 stenger.
3.  Äger humlegård 100  stänger.
4.  Äger humlegård 200  stänger.

     Till denne by är mullebete
     till nötorfften, skogh
     till wed och gärzle.
4.  Haffwer quarne
     ställe som gåår litet
     höst och wår.

Uthsädhe i B,  25 1/4  tunna.
Uthsädhe på  uthiorden till 2.
Samma åhr  22 1/4  tunna.
Uthsädhe i C,  46 1/2  tunna.
4 wret ödess,  1 tunnland.
2 wret,     7/8  tunnor.

Eng till byn,  80  las.
Eng til uthiorden  19.


(Karttext:)
Söderbys ägor på dhenne sidan.
7/8  tunner.
17 tunner.
Hårdwall  14 lass.
5 1/4  tunner.
5 1/4  tunner.
2 < >  tunner.
Tå siöön..
Åål på dhenne sidan.
Lind.
Hårwall2.
18 1/2  tunner.
Lind.
28 tunner.
Hårdwall 80 lass.
Min hiertanss moder, moder..
Skoby ägor på dhenna sidan.
Haklinge3 ägor på dhene sidan.
Söder  -  Norr.


___________________
1Fel för öresland.
2Fel för hårdwall.
3Fel för Häklinge?