UPPSALA:004


3.  Södra gården ähr skatte, haffer i byegorna  4 2/3  örss
     Samma gård haffuer i uthiorden                   2 örssland    }  6 2/3  örss.
     Uthsäde till millangarden2 det ena åhret
     i Byåkeren                                                  5 1/13  tunna.
     Uthsäde aff uthiorden till samma åhr,           9 1/4  tunna.
     Hardwalz1 höö aff Byengen,                       16  lass.
     Aff uthiorden hardwalz2 höö,                      5 3/4  lass.  } 21 3/4  lass.

4.  Östere gården ähr och skatte, haffuer
     i byegorna                                                  6 2/3  orssland3.
     I uthiorden,                                                20 penningland.    }  7 1/2  ör<  >

     Uthsede det ena åhret i Bygerdet,               7 1/4  tunna.
     På uthiorden till samma åhr,                        3 10/13  tunnor.
     Uthsede det andra åhret,                            13 1/2  tunna.
     Hardwalz2 höö aff Stoorengen,                   23  lass.
     Hardwalz2 höö aff uthiorden,                      2 1/4  lass.
K.  En odess4 wret till                                     1  tunneland.

              M. Christenson10.


A.  Spångha ähr 4 skattehemman, alle till
     hoopa 23 orisslandh3 i byegorna.
     Här till ligger och en uthiordh, med D noterat,
     Åhlbyn benembdhe, 4 öre 20 penninglandh.
B.  Uthsädhe till heele byn i norregerdet,            20  tunnor.
C.  Uthsäde Östergerdet till samma åhr,               5 1/4  tunna.   }  47 1/2  tunna.
D.  Ålheby uthior5 sååss samma åhr,                    22 1/4.
E.  Uthsäde det andra åhret i westera gerdet,      28  tunnor.
F.  Uthsede till detta åhret i söre gerdet,              18 1/2  tunna.  }  6 1/2 6.
G.  Stoora engen drager, när medelmattig7
     grässwext ähr, hårdwalz höö                          80  lass
H.  Hårdwalz engh till uthiorden,                          24  lass.    }  94.

                Specialis explicatio.

1.   Norregården haffuer i byägorna 5 2/3  örisslandh.
      Denne gården haffer och i uthiorden 1 orisslandh3.    6 2/3  örissland.
      Uthsädh det ena åhret aff Byåkeren,           6 1/4  tunna.
      Uthsäde aff uthiorden till samma åhr,          4 5/8  tunnor.     }  10 7/8  tunnor.
      Uthsäde det andra åhret till norregarden8, 11 3/8  tunnor.
      Hårdwalz höö aff Byängen,                        20  lass.
      Hårdwalz höö aff uthiorden,                       2 7/8  lass.   }  22 7/8  lass.
2.  Millangården ähr skatte 6 orissland3 i byn.
     Uthi uthiorden 1 orisslandh3.                          }  7  örissland.
     Uthsädhe det ena åhret aff Byåkeren,    6 9/16  tunnor.
     Aff uthiorden uthsede till samma åhr,     4 5/8  tunnor.     }  11 13/16 9 tunnor.
     Uthsädhe det andra åhret till mellangarden1,  12 1/16  tunna.
     Hårdwalz höö aff Byengen,                  21  lass.
     Aff uthiorden hårdwalz höö,                 2 7/8  lass.    }  23 7/8.
I.   En åkerwret till                                    7/8  tunnor.


____________________
1Fel för mellangården.
2Fel för hårdwalz.
3Fel för öresland.
4Fel för ödess?
5Fel för uthiord.
6Fel för 46 1/2?
7Fel för medemåttig.
8Fel för norregården.
9Felräknat.
10Skrivit med blyerts.