UPPSALA:005


Söderby i Alunda sochn ähre 5 heman, alle tilhoppa 32 öressland.
1.  Är skatte 5 öresland.
2.  Är skatte 5 öresland, uthiord i Jordslunda 4 oresland1.
3.  Är skatte 7 öresland.
4.  Är skatte 7 öresland.
5.  Är frälse 8 oreslandh1. Isach<   >
Till dhenne by är mullebete till nötorfften,
till wedh och gärsle klent.
Fiske waten några lunda.
1.  Är humlegård, 100 stenger.
L.  Är lermylla.
G.  Är grund iordh.


(Karttext:)
Nywelle ägor.
Kleffs ägor.
1/4  tunn< >.
1/2  tun<  >.
Ora.
3/8  tunna.
Hårdwall 36 lass.
1/4  tunna.
14 tunner.
11 tunner.
16 tunner.
På dene sidan är Jorslun< >.
Hårdwall 120 lass småstar.
Klogesta4 ägor.
Lind.
16 tunner.
2 1/4  tunna.
Täsioon2.
29 tunner.
10 lass småstar.
2 tunner.
1 tunna.
1 1/8 tunna.
3/4  tunna.
Ååll ägor.
Lind.
1 tunna.
Hårdwall 20 lass.
2 tunner.
Mine mine der i mine do a a a a a Anderss Gunmundson.
Spanga3 ägor._____________
1Fel för öresland.
2Fel för Täsiöön.
3Fel för Spånga.
4Fel för Krogesta?