UPPSALA:006


Söderby i Adelunda socken.

        Notarum explicatio.        Folio.

A.  Utij Söderby ähr 5 hemman, alla tillhopa                   32 örssland.
B.  Utsäde till hele byen i det gierdet medh B noterat,     16  tunnor.
C.  Utsäde till samma åhr i det gierdet medh C noterat,  16  tunnor.
D.  Utsäde till sama åhr i det gierdet medh D noterat,      11  tunnor.
E.  En wret till samma åhr,                                              2 1/4  tunnor.
F.  Utsäde till <           > det andra åhret/ i stora gierdet, 29  tunnor.
G.  Utsade1 <            > de till sama åhr,                         14  tunnor.
H.  Hårdwalss <        >  <St>oor engen,                        120  lass.
I.   Hårdw<alss>  <       >  engen,                                  36  lass.
K.  Hård<walss>  <         >  Wester engen,                   20  lass.
L.  Små<       >  hö af Lilla engen,                                 36  lass..
      Till denne by ähr skog till weedh och giässel2.  Fiske watten
      något lijtet.  Mulebete till nödtorfften.

                   Specialis explicatio.
      Nore gården ähr skatte,                                         5 örissland.
      Utsäde till denne gården det ena åhret,                    8  tunnor.
      En wret till samma åhr,                                            1/4  tunnor.
M.  En wret till samma åhr, brukat och obrukat åker,    2  tunnor.
N.  Utsäde det andra åhrt3,                                          6 11/16  tunnor.
O.  En wret till samma åhr, brukat och obrukat åker,     1 1/8  tunnor.
      Höö till detta hemmanet,                                         29  lass.
      Humblegard4,                                                        100  stänger.
     
     
Den andra gården ähr skate,                                   5  örssland.
      Utsäde till denne gården det ena åhret,                    8  tunnor.
P.  En wret till samma åhr,                                            1/2  tunnor.
     
(Överstruken text på denna rad:)
      Utsäde det andra åhret,                                          6 11/16  tunnor.
Q.  En obrukat wret till samma åhr,                              2  tunnor.
      Höö till detta hemmanet,                                         29  lass.
      Till samma gårdh liggher en uthiord i Jorsslunda,      4  örssland.
      Huilken ligger i tegeskiffte i åker och eng.
      Utsäde på uthiorden det ena åhret,                          4 1/8  tunnor.
      Det andra åhret,                                                     3 7/16  tunnor.
      Höö till uthiorden,                                                   7  lass.

3.  Den tridie den gården ähr skatte,                             7  orss5.
      Utsäde till denne gården det ena åhret,                    11 3/16.
R.  En wret till samma åhr,                                            1/4  tunnor.
      Utsäde det andra åhret,                                          9 3/8  tunnor.
S.  En obrukat <    >t till  <   >                                     3/4  tunnor.


      Hö till samma gård,                                               4  lass.

4.  Den fierde gården ähr skatte,                                  7  orss5.
      Lijka med den tridie i aker6 och eng
T.  En wret till samma hemman,                                    1 1/8  tunnor.

5.  Den fempte gården ähr frelse,                                 8 örss.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                   12 13/16  tunnor.
U.  En obrukat wret till samma åhr,                              2  tunnor.
      Utsäde till samma gård det andra åhret,                 10 3/4  tunnor.
W.  En wret till samma åhr,                                          3/8  tunnor.
      Höö till samma gård,                                             46  lass.

                             Finis.


                            1642 af
                          Christerson7.

_________________
1Fel för utsäde.
2Fel för giärssel.
3Fel för åhret.
4Fel för humblegård.
5Fel för öres.
6Fel för åker.
7Skrivit med blyerts.