UPPSALA:007


L.  Ar1 lermylla.
G.  Är grundhiord.


Fohammar i Alunda sochen är 5 hemm<an>.
1.   Är frälsse   7 öresland,  Jonas Bwri
2.   Är frälsse   7 öresland.  Clas Christia<  >2, Anders Segling< >
3.   Är skate  13 1/3 öresland.
4.   Är crone   5.
5.   Är crne3  5.


(Karttext:)
17 tunner.
10 lass hård wall.
16 tunner.
10 tunner.
Prästegårds äger.
3 tunner.
7 1/2 tuner.
10 lass.
4 tunner.
8 lass.
15 tunner.
Hårdwall 230 lass småstar.
Linea merideottalis. Söder - Norr.
Sundhs äghor på dhenne sidan.
<N>ywelle i Tuna socken, ägor på dene sidan.


________
2.   Hafwer humlegård     80 stänger.
3.   Hafwer humllegåår4   70 stänger.
4.  Haffwer humlegåår4   100 stänger.
Skogh litet till wedh och gersle.
Mulebete till nötorfften.

_________________
1Fel för är.
2Namnet överstrukit.
3Fel för crone.
4Fel för humlegård.