UPPSALA:009


A.  Sprysslinge ähr 3 gårdar men i förtijden
      hafuer der warit 4 gårdar.

1.   Ähr skatte,  9 örssland.
2.   Ähr skatte,  6 orssland1.
      Och2 brukar et skattehemman huilket är
      inte bygt upå signo O,     8  örssland.
4.  Ähr skatte,  9  örsslandh.

      Till denne by ähr ingen skog. Mulebete
      lijtet.
X.  En engessfiell huilken liger till Drä-
      zlinge.


L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grund iord.


(Karttext:)
5/8  tunner.
Drälinge ägor på denna sidan.
18  tunner.
17  tunner.
21  tunner.
17  tunner.
Sundz ägor på denna sidaan.
Hårdwall 200 lass, små starr och fräken.
10 lass.
Kydingeholmss ägor på denna sidan.
Ekeby ägor på denna sidan.
Söder - Norr.

____________________
1Fel för öresland.
22 delvis överstrukna rader.