UPPSALA:010


      Spröslinge i Alunda sochen.

                 Notarum explicatio.

A.  Sprysslinge ähr 4 hemman, alle tillhopa      32  örsland.
B.  Utsäde till denna gården det ena åhret,       18  tunnor.
C.  Utsäde i stora gierde till samma åhr,           21  tunnor.
D.  Utsäde till hele byen det andra åhret,          17  tunnor.
E.  Utsäde i östra gierde till samma åhr,            17  tunnor.
F.  Höö aff byengen, halffparten hårdwall och halffparten starr
     och fräken,                                                 200  lass.
G.  En engess fiell till Drälinge,                         10  lass.

                Specialis explicatio.

1.  Öster gården ähr skatte,                               9  örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,          10 15/16  tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                9 9/16  tunnor.
     Hö aff engarna tilhopa,                                 56  lass.
2.  Den andra gården ähr skatte,                        6  örssland.
     Utsade1 till denna gården det ena åhret,        7 5/16  tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                6 3/8  tunnor.
H.  En wret till samma åhr,                                 5/8  tunnor.
     Hö aff engiarna, tillhopa                                38  lass.
3.  Den tridie gården ähr skatte,                         8  örss.
     Utsäde till denna gården det ena åhret,          9 3/4  tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                8 1/2  tunnor.
     Höö aff engiarna, tilhopa                               50  lass.
4.  Den fierde gården ähr skatte,                        9  örss.
     Lijka medh öster gården i åker och eng.


________________
1Fel för utsäde.