UPPSALA:013


Gunbyn i Alunda sochen är ett skatte heeman 3 1/3  öre<   >.
Timber wedh och gärsle skogh nogh.  S är sandiord.  <   >
iordh.  Squalte quarn som går alenast höst och war1. <   >
Mulebette got.

Eketompta i Alunda sochen
är ett heeman 3 1/2 öreslandh.
Mullebete och skogh så myckit
dhe willia haffwa.
Ö är öriord.
S är sandmyla.


(Karttext:)
16 lass, småstar.
2 3/4 tunner.
4 tunner.
3 tun<  >

x Skatte.

7 1/2 tunner.
Hårdwall.
50 lass småstar.
Alunda sochn
denne
Söder - Norr.

___________
1Fel för wår.