UPPSALA:014


      Notarum explicatio.

     <G >unbyen ärh itt skatte torp,            3 1/3 örss.
     <Ut>säde till torpet det ena åhrt1,       4  tunnor.
      Obrukat åker i samma gierde,             3  tunnor.
D.  Utsäde det andra åhrt1,
E.  Hårdwalss höö aff byengen,                 16  lass.
      Höö aff en engess fiell i Mårss engen huilken ähr aff
      och noterat medh C, folio                   2  lass.

      Till denne gården ähr en skualte quarn som går
      lijtet höst och wår.
      Till denne gården ähr skogh och mulebete
      öffuerflödigt.

      Notarum explicatio.

A.  Eketompt ähr ett skatte torp,  3 1/3  orssland2.
B.  Utsäde det ena åhrt1,                                    7 3/4  tunnor
C.  Utsäde det andra åhrt1,                                7 1/2  tunnor.
D.  Hårdwalss höö och småt starr af byengen,    50  la<ss>.

      Till denne gården ähr skog och mulebete
      öffuerflödigt.


________________
1Fel för åhret.
2Fel för öresland.