UPPSALA:015


Bergha i Alunda sochen är
skatte hemman, tillhoopa  17 1/2  öresland.
Är 8 öreslandh och haffwer en uth-
iordh 1/2 öreslandh i samma byy Lerdalen
benemd. Humlegår1 till samma går1,  400 stenger.
Är 8 öreslandh item, haffwer en uthiordh i förbemälde
Lerdal 1 öreslandh.  Humlegår1,  50 stänger.

Till dhenne by är mullebette och skogh lithet.
Fiskewaten lithet.
L är lermyla.
I är jeseiord.
G är grundh iordh.


(Karttext:)
Gela.
40 tuner.
40 landh.
Weskinge ägor på dhenne sidan.
3/4  tuner.
7/8  tuner.
Lind.
Lind.
18 1/2  tunner.
11  tunner.
Tolföre byns ägor på dhenne sidan.
9 1/2  tuna.
70  lass.
4 1/2  tunna.
9  lass.
Weskenge siön.

(Nere till höger:)
Konungh.


___________________
1Fel för gård.