UPPSALA:016


            Notarum explicatio.

A.  Berga ähr 2 skattehemman både tillhopa                          16  orssland.1
      Och i samma by ähr en skatteuthiord, Lerdalen benämd,   1 1/2  örss.
      huilket in speciali explicatione nedane der om förmäless.

B.  Utsäde till den byen det ena åhret,                                    11 tunnor.
C.  Utsäde i wreten till samma åhr,                                         2 1/2  tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr,                                    9 1/2  tunnor.
E.  Utsäde på uthiorden till samma åhr,                                   4 1/2  tunnor.
F.  Utsäde till hele byen det andra åhret,                                 18 1/2  tunnor.
G.  Hårdwalss höö af byengen,                                               70  lass.
H.  Hårdwalss höö aff uthiordz engen,                                    9  lass.
               Till denne by ähr skog, mulebete och
                fiskewatten lijtet.

1.  Norre gården ähr skatte,                                                    8  örssland.
     Och äger denne gården i uthiorden som öffuer bemält står,   1  orssland1.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                                11 3/8  tunnor.
     Utsäde på uthiorden till samma åhr,                                     2 7/8  tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,                               9 1/4  tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                                        3/4  tunnor.
     Hö till detta hemmanet aff byängen,                                     35  lass.
     Hö aff uthiordz engen,                                                         6  lass.
     Humblegard2 till   50  stenger.
2.  Söder gården ähr skatte,                                                     8  örssland.
     Och äger denne i uthiorden som öffuan bemält står,              1/2  örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                                11 3/8  tunnor.
K.  En wrt3 till samma åhr,                                                       7/8  tunnor.
     Utsäde på uthiorden till samma åhr,                                     1 7/16  tunnor.
     Utsäde till söder gården det andra åhret,                              9 1/4  tunnor.
     Hö till samma gård af byengen,                                            35  lass.
     Höö aff uthiordz engen,                                                      3  lass.
     Humblegård till,                                                                 400  stenger.


_______________
1Fel för öresland.
2Fel för gård.
3Fel för wret.