UPPSALA:023-4

(Uträkningar under kartbilden:)
Basj 1270 alnar.
Ifrån trästet 7233.
Ifrån Gottsunda til torpet 1520.
Ifrån slottet 8753 til Gotsunda, linea recta.

Distantia 7233.


(Karttext:)
Norby egor.
Malma egor.
Äng til Kom-tilmåtta.
Diurgårds torpet.
Håge äng.
Staby Prästegårds fäbodar.
Håge äng.
Komtilmotta torp.
Kongs ängen wid Gottsunda á 68 las.
Malma äng.
Gottsunda egor möta på denna sidan.
Här möter Wålsätra äng.