UPPSALA:033


Notarum explicatio.

A.  Lundha 3 hemman,   18 orisland2.
B.  Uthsäde det ena åhret,  29 tunnor.
C.  Det andra åhret,     18 tunnor.
D.  Till samma åhr,      9 1/2 tunna.
E.  Hardwalz1 eng till  48 lass.

       Specialis explicatio.

Huart hemman ähr 6 orisländ2.
Uthsedhe till huart hemman det ena
åhret,                               9 5/8 tunnor.
Det andra ahret3,             9 1/8 tunnor.
Höö till huart hemmanet,   16 lass.


Lunda är 3 cronohemman.
6 örsslandh huardera och äro förlanta4
till ryttare.
Skoogh till weedh och gierssell. Mulebeet
till nödhtorften.
Leermylla, sanmylla, grundh iordh.


(Karttext:)
Skiööllsta ägor.
2 tunnor.
Skiööllsta ägor.
Stånby5 ägor.
Obrukad.
29 tunnor.
18 tunnor.
Lind.
48 lass hårdwald.
Pleninge ägor.
9 1/2 tunna.
Söder - Norr.
Knijfzbrunda ägor.

12 octobris.


______________
1Fel för hårdwalz.
2Fel för öresland.
3Fel för åhret.
4Fel för förlänta?
5Fel för Stångby.