UPPSALA:034


Knijfzbrunda är 2 skattehemman,
8 örsslandh huarthera. 2 är förlänt
till Ekeby, Töniss Hendrikson på Ekeby.
Skoogh till weedh och gierssell.
Mulebeett till nödtorfften.
Lermylla, sannmylla, grundh iordh.
T är pantsatt till Class Eden i Ubsala.


(Karttext:)
Lunda ägor.
Sällinge ägor.
70 lass hårdh wall.
Betes hage.
Betes hage.
Hårdh-wall 12 lass.
Bärby ägor.
24 tunnor.
Weedöxa ägor.

11 octobris.