UPPSALA:035


Danmarkss soken Knifzbrunda.

Denne pennen gåår intit sielf.


1640.
Danmarkz soken, arket Wedyxe på första sijdan.
Tioksta inutij Kniffzbrunda på efftersta sijdan.

              Notarum explicatio.
A.  Kniffzbrunda ähr 2 hemman, både tillhopa 16 örssland i byen.
B.  Utsäde till hele byen deet ena åhret i B,      24 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret i C,                        23 tunnor.
D.  Hårdwalss höö aff stor engen,                    70 lass.
E.  Hårdwalss höö aff lilla engen,                      12 lass.

               Specialis explicatio.
1.  Den forsta1 gården ähr skatte 8 örssland.
     Utsäde till denna gården det ena åhret,     12 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                         10 1/2 tunnor.
     Höö till denna gården,                              42 lass.
     Den andra gården ähr skatte 8 örssland, lijka medh
     den första i öretal och äger i byen.


______________________
1Fel för första.