UPPSALA:036


(Överkryssad text:)
Roorby är enn cronouthiord, 4 örssland.
Och är dertill en skatteutiordh 2 örssland
och ligger i tegskiffte.
S.  Komer en Upsale borgare till Slawesta homss benämdh
O.  Komer skatte gården i Gnijsta till.
N.  Ähr en uthiordz fiell huilken 3 Norreby brukar.
x.  Kommer Rörby till.
X.  Komer Stångeby till.
      Leermylla öffuer alt.

(Överkryssad text:)
X.  Stångby är itt cronohemman, 12
       örsslandh.  Skoogh ingen.  Mullebeet
       inthet annat än i trädessgerdet.


(Karttext:)
6 lass.
12 lass.
Skiöllsta ägor.
7 lass.
Lind.
Lind.
Obrukad.
Slaffwesta ägor.
Lunda ägor.
9 tunnor.
Lind.
Lind.
7 lass.
Rorby ägor.
Rorby ägor.
Söder - Norr.