UPPSALA:037                  Wasala2 soken Stångeby.
                  Notarum explicatio.

A.  Stångeby ähr itt cronohemman,                     12 örssland.
B.  Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,     13 1/2 tunnor.
C.  En obrukat wret till samma åhr,                     2 1/8 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret till salma1 hemman,   10 5/8 tunnor.
E.  Utsäde på tuenne fieller i förbijmälte gierde noterat med.
F.  /Hårduals/ höö till detta hemanet aff Söder engen,   7 lass.
G.  Hårdwals höö aff Öster engen,                        7 lass.
H.  Hårdwalss höö aff Norr engen,                        12 lass.

I.   Rörby ähr 6 orssland3, 4 ore3 ähr crono
      och 2 öre ähr skatte.
K.  Utsäde till Rörby det ena åhret,                      18 3/4 tunnor.
L.  Obrukat åker i samma gerde ,                         1 1/4 tunnor.
M.  Utsäde det andra åhret till Rörby,                   13 1/8 tunnor.
N.  Höö aff engen,                                                6 lass.
O.  Tuene fiellar huilka en Upsala borgare bruka,  4 3/4 tunnor.
P.  En åker fiell till skatte garden4 i Gnijsa, specificerat folio 54.
Q.  En åker fiell huilken brukass till Södergården i Norby i Danmarkz
      sochen och ähr specificerat folio 21.

      Till desse gårdar ähr huarken skog
      eller mulebete.
     
                  

____________________
1Fel för samma?
2Fel för Vaxala?
3Fel för öre.
4Fel för gården.