UPPSALA:038


Norby är 3 hemman.
1 är 13 örsslandh och haffwer waritt
skattehemman, är kommitt i skattfall huilket
nu ligger öde, men åker och ängh brukass.
2 är crono 11 orsslandh1 förlänt en ryttar.
Denne tu hemman ligga i Waxala sokn.
3 är skatte 5 örss 1 örtuglandh, förlänt Tonis Hindrijksson
på Ekeby. Detta hemman ligger i Danmarkz sokn.
Skoogh ingen. Mulebett inthett annat än uti
trädessgärdett.
Lermylla öffwer altt.

22 ok 23 novembris.


(Karttext:)
Pleninge ägor.
Stånby ägor.
Hårdhwall 12 lass.
2 lass.
Kalfuetäpa.
37 tunnor.
Kumbla ägor.
32 tunnor.
Gnijsta ägor.
Helleby ägor.

Kum-la ägor.
13 1/4 tunnor.
Kumbla ägor.
Helle by ägor.
Obrukad.
2 tunnor.
Doffar till åker.
Lööttz ägor.

Lööttz ägor.
Hårdh wall 15 lass, Lilla engen.
Kumble ägor.

__________________
1Fel för örsslandh.