UPPSALA:039


Notarum explicatio.

A.  Norrby ähr 3 hemman, alle tillhopa      29 1/3 örssland
B.  Utsäde i det gierdet medh B noterat,    47 3/4 tunnor.
C.  I det gierdet medh C noterat,               37 1/4 tunnor.
D.  Hårdwalss höö aff By engen,                14 lass.
E.  Hårdwalss höö aff lilla engen,                15 lass.

               Specialis explicatio.
1.  Den första gården ähr crono,         13 örssland.
     Utsäde det ena åhret,                    21 1/8 tunna.
     Det andra åhret,                            16 1/2 tunna.
     Hårdwalss engh till 13 lass.
2.  Den andra ähr crono,                     11 örssland.
     Utsäde det ena åhret,                     17 7/8 tunnor.
     Det andra åhret,                             13 15/16 tunnor.
    
Höö till                                           11 lass.
3.  Den tridie gården ähr skatte,           5 1/3 örssland.
     Utsäde det ena åhret,                     8 5/8 tunnor.
     Det andra åhret,                             6 3/4 tunnor.
     Höö till                                          5 lass.
    
     Skog och mulebete intet1.
     En åkerfill2 till detta hemanet i Rörby gierde / i Waxala sochen, / noterat med Z
     folio, 1 1/2 tunnor.

_________________________
1Hela denna rad överstruken:
2Fel för åkerfiell.