UPPSALA:040


     Uthi Danmarkz kyrkie-
     by ära 9 hemman.
1.  Är frelsse,                8 örsslandh  } under Wijllinge.
2.  Är frellsse,               8 örsslandh  }
3.  Är academi,            7 örsslandh.
4.  Är academi,            12 örssland.
5.  Är frellsse,               8 örssland,  Steen Jacobsson.
6.  Är Klåckare bolet,   4 örssland,
7.  Är frellsse,               8 örssland,  Steen Jacobsson.
8.  Är frellsse,               4 örssland,  feellt herrenz.
9.  Är cronanz,             5 örsslandh.
     Skoogh ingen. Mullebeett lijthett.
4.  Haffwer humblegårdh   50 kupor.


(Karttext:)
Kumbla ägor.
Bärby ägor.
Säby ägor.
Willinge ägor.
Krijsslinge ägor.
Kommer Norre Kumbla till, 10 lass.
Säffia ägor.
50 lass, kommer Kyrkiebyn till, hårdhwall full medh eneskogh.
78 tunner.
96 tunner.
Ekeby ägor.
Kommer Slaffsta till, 7 lass.
10 lass, kommer Söder Kumbla till.
Kommer Kyrkiebyn till, 10 lass.
Kommer Sö-der Kumbla till, 4 lass.
Fåålebro1.
Betez mark.
Prestebol2.
Engby ägor.
Berga ägor.
15 tunner.
Engby ägor.
Hårdwald 100 lass.


____________________
1Fel för Påålebro?
2Överstruken text..