UPPSALA:041


             Notarum explicatio.

     Danmarkz kyrkebyen ähr 9 hemman, alle tillhopa 64 örsland.
     Utsäde det ena åhret i deet gierdet medh B noterat,             96 tunnor.
     Utsäde till samma åhr i wreten medh C noterat,                   3 1/2 tunnor.
     Utsäde till samma åhr i wreten medh C noterat,                   2 1/2 tunnor.
     Utsäde till deet andra åhret i deet gierdet medh E noterat,    78 tunnor.
     Utsäde i lilla giärdet till samma åhr som ähr med F noterat,   15 tunnor.
     Utsäde i wreten till samma åhr som ähr noterat medh G,       4 1/4 tunnor.
     Hårdwalss höö aff storengen som ahr1 noterat med H,         50 lass.
     Hårdwalss höö aff lilla engen som ahr1 noterat med I,          100 lass.
     En engessfiell till denna byen som ahr1 noterat medh K,       10 lass.
     Twå engessfiellar som komma Söder Kumbla till, noterat med L,  14 lass.
                                                                       Special folio.
     En engesfiell kommer Slaffwesta till, noterat medh M, till       4 lass.
     En engesfiell kommer Norre Kumbla till, noterat med N, till  10 lass.

                    Specialis explicatio.
1.  Den forsta2 gården ähr frälse,              8 örsslandh.
     Utsäde deet ena åhret,                        12 3/4 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                     12 1/8 tunnor.
     Hårdwalss höö till                                20 lass.
2.  Den andra gården ähr frelse, 8 orssland3, lijka medh den forsta2
     i öretal och ägor.
3.  Den 3 gården ähr accedemia,  7 örsslandh.
     Utsäde deet ena åhret,                         11 1/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                      10 5/8 tunnor.
     Hårdwalss höö till                                17 lass.
4.  Den fierde gården ähr accedemia,        12 örssland.
     Utsäde deet ena åhret,                         19 1/8 tunnor.
     Hårdwalss höö till                                31 lass.
5.  Den fempte gården ähr frälse, 8 orsslandh3, lijka medh deen första
       i örtal och ägor.
6.  Den siette ähr Klåckarebolet,              4 orsslandh3.
     Utsäde deet ena åhret,                        6 3/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                     6 1/16 tunnor.
     Höö till                                               10 lass.
7.  Den 7 gården ähr frälse, 8 örssland, lijka med den första i öretal och
                    ägor.
8.  Den 8 gården ähr frälse, 4 örssland, lijka medh den 6 gården
              i öretal och ägor.
9.  Den 9 gården ähr crono, 5 örsslandh.
     Utsäde det ena åhret,                          8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                       7 9/16 tunnor.
     Höö till                                               12 lass.
     Twå engessfieller till detta hemmanet i Stora Söderby engh.
     Noterat medh S folio 3.


_______________________
1Fel för ähr.
2Fel för första.
3Fel för örssland.