UPPSALA:042


     Willinge är 2 hemman.
1.  Är frellsse,           9 örsslandh.
2.  Är crononss,       15 örsslandh. är förlänt till D. Daniel Zidenium.
     Skoogh ingen. Mujllebeett ganska lijthett.
     leerjordh, grunjordh, sanmylla.

     23 octobris.


(Karttext:)
Saby1 ägor.
Danmarkz Kyrkiebynss ägor.
Säby ägor.
35 tunner.
2 tunnor.
20 tunner.
Danmarkz Kyrkiebyz ägor.
Betesshage.
Norre Kumbla engefiell.
Hårdwall.
Saby1 ägor.
Hårdhwall full medh eneskoogh, 20 lass.
Säffia ägor.
Söder - Norr.


__________________
1Fel för Säby.