UPPSALA:043


      Notarum explicatio.

A.  Willinge ähr 2 hemman både tillhopa 24 örslandh.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret i ostra1 gierdet,       35 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till hele byen i sodra2 gierdet,  20 tunnor.
D.  Utsade3 i lilla gierdt4 till samma åhr,                            7 1/4 tunnor.
E.  Hårdhwals höö aff engen, full medh enebysken,           20 lass.
     Till denne by ähr huarken skogz
             eller mulebete.

        Specialis explicatio.
1.  Ostra1 garden5 ähr frelse,     9 orslandh6.
     Utsäde till denna garden5 det ena åhret,   13 1/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma gårdh,  10 3/16 tunnor.
     Höö till samma hemman,                          8 lass.
2.  Westra gården ähr crono,  15 orsslandh6.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,     21 7/8 tunnor.
     Utsade3 till samma gårdh det andra åhret, 17 tunnor.
     Ho7 till samma gårdh,                               12 lass.


Danmarkz soken 5 arket Willinge på första sijdan
Säby inutij en del aff Norrby på effterst sijdan
och den andra delen på första sidan på 6 arket.

                        1640.


__________________
1Fel för östra.
2Fel för södra.
3Fel för utsäde.
4Fel för gierdet.
5Fel för gården.
6Fel för orslandh.
7Fel för hö.