UPPSALA:044


     Wallby är 4 hemman.
1.  Är skatte,  örss 13 1/2 landh,  förlänt
     Toniss Hindrijksson på Ekeby.
2.  Är frällsse,  örss 13 1/2 landh  }  H 17
3.  Är frällsse,  örss 13 landh       }  Felltherre <  >
4.  Är crono,  örss 8 2/3 landh, förlänt herr Class
     Christensson.
     Skoogh till weedh och gerssell. Mulebett
     till nödhtårfften.
1.  Haffr1 humblegård 50 kupor.
2.  Humblegård           kupor.
     Lermylla så mykett ther fijnss.

     4 nowembijs.


(Karttext:)
Berga ägor.
Söder - Norr.
17 tunnor.
Ekeby ägor.
18 tunner.
Engby ägor.
35 tunner.
140 lass, hårdhwall.
31 tunner.
Kommer Nåntuna till, 12 lass.
21 tunner.
Söderby ägor.
X är kalffwatappa2.
______________
1Fel för haffwer.
2Fel för täppa.