UPPSALA:045


        Notarum explicatio.

A.  Wallby ähr 4 hemman alle tillhoopa 48 2/3 örisland.
B.  Uthsäde i det gerdet med B noterat,             31 tunna.
C.  I det gärdet med C noterat, till samma åhr,   35 tunner.
D.  Det andra åhret i det gerdet med D noterat,  35 tunner.
E.  I det med E noterat, till samma åhr,               21 tunna.
F.  Hårdwalz engh till heele byn,                          140 lass.
G.  En engessfiäll till Nontuna, specificerat folio   .

            Specialis explicatio.
1.  Den förste ähr skatte                             18 1/4 tunna.
     Uthsädet ena åhret,                               15 1/2 tunna.
H.  Eng wret till  7/8 tunnor.
     Hardwalz1 engh till                                 39 lass.
2.  Det andra ähr frelsse, och ähr
     lijka med den förste i öre-
     tal och ager2. Haffuer en offuer3 falz quarn som kan gå <   >
                                                            och wår.
3.  Den tridie ähr frelsse,          13 oris4 land.
     Uthsäde det ena åhret,                         17 5/8 tunnor.
     Det andra åhret,                                  14 15/16 tunnor.
     Hoo5 till                                              37 lass.
4.  Den 4 ahr6 crone,             8 2/3 oris4 land.
     Uthsade7 det ena åhret,                       11 3/4 tunnor.
     Det andra åhret,                                  9 15/16 tunnor.
     Höö till                                               25 lass.
     Till denne byn ähr skog till wed
     och gerdzle. Mulebete till nötorfften.


Danmarkz soken 3 arket halffparten aff
Walby på första sijdan Nontuna in utij Engeby
på efftersta sijdan.


_____________________
1Fel för hårdwalz.
2Fel för äger.
3Fel för öffuer.
4Fel för öris.
5Fel för höö.
6Fel för ähr.
7Fel för uthsäde.