UPPSALA:046


Ängby är 2 1/2 hemman.
1. Är skatte, 9 örss 2 örtug, forlänt1 herr Class Flemmingh.
2. Är frellsse, 8 örsslandh, Callz Sijlffrsporress.
3. Är 1/2 crono, 4 örsslandh, förlänt herr Class Flemmingh.
Skoogh ingen. Mulebett lijthett.
Leermylla, sanmylla.

1. Haffwr2 en lijten uttjordh i samma boollbyn
som är 2 örsslandh och ligger för sigh sielff
och är märkt medh X.
1 humblegårdh 60 kupor.


(Karttext:)
Danmarkz Kyrkebynz ägor.
Pstebolz ägor.
2 1/4 tunnor.
Hårdhwall 15 lass.
2 tunnor.
Söder - Norr.
30 tunner.
Berga ägor.
Hårdh wall 31 lass.
1/2 tunna.
Hårdhwall 16 lass.
Betess hager.
Hård wall 12 lass.
Hammarby ägor.
Denne fiell kom-mer Danmarkz Klåckarebooll till.

12, 13, 14 nowembris.____________________
1Fel för förlänt.

2
Fel för haffwer.