UPPSALA:047


A.  Engeby ähr 3 hemman,        21 2/3 orisland1.
B.  Uthsade2 det ena åhret,       30 tunnor.
C.  Det andre åhret i gerdet,      24 1/4 tunna.
D.  En åkerwret till samma åhr,  2 tunnor.
E.  En wret till samma åhr,         2 1/4 tunna.
F.  Hårdwalz eng till                  31 lass.
G.  Hårdwalz engh till                16 lass.
H.  Hardwalz3 eng till                12 lass.
      Till denne byn ähr ingen skog. Lijtit mulebete.

           Specialis explicatio.

1.  Den wästera gården ähr skatte,           9 2/3 örisland.
     Uthsade2 det ena åhret,                      13 3/8 tunnor.
      Det andra åhret,                                 12 11/16 tunnor.
I.   En åker wret till den wester gården,     1 tunna.
      Hårdwalz eng till                                 27 lass.
K.  En uthiordh till denna westere gården,  2 1/4 tunna.
L.  Eng till uthiorden till                              15 lass.
2.  Den andre gården ähr frelsse,               8 örisland.
     Uthsade2 det ena åhret,                       11 1/16 tunna.
     Det andra åhret,                                  10 7/16 tunnor.
     Hårdwalz eng till                                 22 lass.
3.  Den östera garden4 ähr crone,            4 örisland.
     Uthsäde det ena åhret,                        5 1/2 tunna.
     Det andra åhret,                                 5 1/4 tunna.
M. En åker wret till östera gården,           1/2 tunna.
     Hårdwalz eng till                                 11 lass.


Danmarkz soken Ängeby.


_____________________
1Fel för örisland.
2Fel för uthsäde.
3Fel för hårdwalz.
4Fel för gården.