UPPSALA:048-9


A.  Eggeby
       eller
      Danmarks Prästegårdh.
B.  Uthsäde det ena åhret,             25 tunnor.
C.  Det andra åhret,                      22 tunnor.
D.  Uthsede på wreten,                 2 3/8 tunnor.
E.  Engh till hårdwalz höö             50 lass.

     Skogh och mulebete ganska
     lijtit. Fiskewatn intit.
F.  Humblegardh1 till 4 eller 500 stänger.

Den 15 och 16 novembris
anno 1639.(Karttext:)
Skogz backe.
Kyrkiebyns egor.
Moojord.
Swagh jordh.
Tiåckesta egor på denna sidan.
Engeby egor.
Leer jordh.
Hårdhwall 50 lass.
Leer mylla.
1 3/8 tunna.
Öör, swagh iordh.
Beetes haga.
Söder - Norr.

___________________
1Fel för gårdh.
2Fel för ägor.