UPPSALA:050


2. Haffwer waritt ödhe i 14 åhr
     och alla husen ära förstörda, men
     Gösta Larsson haffwer förbemälte
     hemman i medell tijdh bru-
     katt.


Uthi Berga är 4 hemman arff och egna,
12 örsslandh huarthera och äro förlänta till
herr Johan Skytte, skoogh haffwa the hafft
en fiell som haffwe waritt them
tilldeeltt men nu är han thenn ifrån tagen. Mulebeett
ingett annatt än i trässgierdett2.
Lermylla, sanmylla, grundhjordh.

5. 6 novembris.


(Karttext:)
Till Danmark kyrka.
Till Ubsala.
Fällebro.
Der denne stenen stor1 sägess att fordom wagra4 en Dansk koningh ihiell slagen.
54 lass hard-wald3.
Ekeby ägor.
Denne fiell kommer Nåntuna till, 2 lass.
Danmarkz Kyrkiebynss ägor.
Söder - Norr.
40 lass hård wald.
49 tuner.
50 tuner.
Denne wrett kom-mer 1, 3, 4 till.
Betess hagar.
Wallby ägor.
Engby ägor.

(Nedre högra hörnet:)
Tretor heller dem.
Sinnom hafwer hafwa.
Sasom.


_________________
1Fel för står?
2Fel för trädes.
3Fel för hårdwald.
4Fel för wahra?