UPPSALA:052


<    > ähr 7 hemman.
<    > frellsse, 6 öre 20 penning landh, kommer Wijllinge till.
<    > crononz, 6 öre 20 penning land, förlänt till en förare.
3. Är crononz, 6 öre 20 penning land, förlänt till leyttnant.
4. Är är skatte, 6 öre 20 penning land, förlänt till herr Clasz Christiansson.
< >. Är frelsse, 6 öre 20 penning land, förlänt till felttherren.
< >. Är crononz, 6 öre 20 penning land.
7. Är frellsse, 6 öre 20 penning land, under Wijllinge.
     Skogh ingen. Mulebett till nödh-
     torfften.
     Leermylla, grunjordh.


(Karttext:)
Huar bonde 30 lass.
Denne åkerfiell kommer Tomass Larsson i Ubsala till.
Willinge ägor.
Småstarr, 150 lass,  hårdhwall.
Lind.
Söder Kumbla ägor.
Konungz ängen.
Lind.
38 tunnor.
61 tunnor.
1, 1 lass. 2, 1 lass. 3, 1 lass. 6, 1 lass. 7, 1 lass. 4, 2 lass. 5, 2 lass. Hårdwald.
Kommer Adolff i Ubsala till, 8 lass.
Betessmark.
Danmarkz Kyrkiebynz ägor.
1 tunna.
Söder - Norr.
20 lass hådwald.
33 tunnor.
Härdwall1 full medh eneskoogh.
Willinge ägor.
Säffia ägor.__________________
1Fel för hårdwall.