UPPSALA:053


Danmarkz sohen
Säby 1640.


             Extract.

A.  Säby ähr 7 hemman, alle tillhopa 47 örss 20 penningar.
B.  Utsäde till heele byen deet ena åhret i westra gierdet,        38 tunnor.
C.  Utsäde i söder gierde till sama åhr,                                   33 tunnor.
D.  Utsäde till heele byen det andra åhret i stora gierdet,         61 tunnor.
E.  En wret till samma åhr, brukat och obrukat åker,               6 tunnor.
F.  Hårdwalss höö aff wester engen till heele byen,                 150 lass.
G.  Höö aff stoorengen,                                                          30 lass.
H.  Hårdwalss höö aff lilla engen,                                            20 lass.
I.   En åker fiell huilken kommer Thomass Larson till i Upsala,  4 1/4 tunna.
K.  En engesshaga huilken kommer Adolff i Upsala till,            8 lass.
           Till denne by ähr skog ingen. Mulebeete till
                 nödtorfften.

1.  Wester gården ähr frelse, 6 ore1 20 penning land.  Under Willinge.
     Utsäde till denne gården deet ena åhret,     10 1/8 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,      8 11/16 tunnor.
I.   En engessfiell fiell samma gård,                   1 lass
     Hårdwalss höö aff engiarna tillhopa,            30 lass.
2.  Den andra gården ähr crono, 6 ore1 20 penning land.
     Lijka med den forsta2 i aker3 och eng.
M. En wret till samma gård,                             1/2 tunna.
N. En engess fiell till samma gard4,                  1 lass.
3.  Den tridie gården ähr crono, 6 ore1 20 penning land.
     Lijka med den forsta5 i åker och eng.
O. En engess fiell till denne gården,                  1 lass.
4.  Den fierde gården ähr skatte, 6 örss 20 penning.
P.  En wret till denna gården,                            3/4 tunnor.
Q.  En engess fiell till denna gården,                  2 lass.
5.  Den fempte gården ähr frelse, 6 ore1 10 penning land.
R.  En engess fiell till denne gården,                   2 lass.
6.  Den siette gården ähr crono,  6 öress 20 penning.
S.  En engess fiell till denne gården,                    1 lass.
7.  Den siunde gården ähr frelse,  6 öre 20 penningar.
T.  En engess fiell till denna gården,                     1 lass.


(Nedre högra hörnet:)
Till denne
Denne hennes kongliga.
Denne fort och dden
Tiehtige och
denne.


_____________________
1Fel för öre.
2Fel för första.
3Fel för åker.
4Fel för gård.
5Fel för första.