UPPSALA:054


     Uthi Tiocksta är 5 hemman.
1. Är frellsse,   6 örssland, Mårten Wägwisaress.
2. Är skatte,  12 örssland, huilkett tillförna haffer
      waritt tu hemman, 6 örssland huartera.
3. Är frellsse,  6 örssland, herr Nillss Biellkess på Sallsta.
4. Är crono,  3 örssland 3 örtugland, förlänt herr Claass Flemmingh.
5. Är frellse,  4 örssland, Ammiralenss på Hammarby.
    Skoogh ingen. Mullebeet lijtet.
    Leermylla, grundhiordh.

    Ifrån den 18 till 21 novembris.
 
    Haffwer för en tidh sedan kiöpt till detta 5 hemman
    ifrån Rassboholm huilken utiordh är noterat medh 5 både
    i åker och ängh.

    Den ängefell som är noterat medh X kommer Erik Mattsson i Åby
    i Funneboo sokn till.

1. Haffwer humblegård 90 kupor.
2. Humblegårdh 150.
3. Humblegardh1  20 kupor.
5. Humblegårdh  30 kupor.


(Karttext:)
Myreby ägor.
Danmarkz Prestebols ägor.
Denne fiell kommer J i Myreby till.
200 lass.
46 tunnor.
35 tunnor.
4 lass.
Suart mylla, 4 tunnor.
Hårdhwall, 18 lass.
1 lass.
Denne fiell kommer Danmarkz Presteboll till, 20 lass.
1 lass.
Byengen, 20 lass.
Löösta3 ägor.
Ubby ägor.
Betessmark.
Slotte- hagar.
3 lass
4 lass.
Holffpörten2 hårdhwall, hafffparten2 små starr.
180 lass, Stor engen.
Söder - Norr.______________________
1Fel för humblegårdh.
2Fel för halffparten.
3Fel för Lööfsta?