UPPSALA:055


             Notarum explicatio.

A.  Tioksta ähr 5 hemman, alle tillhopa 31 1/2 örssland.
B.  Uthsäde det ena åhret i deet gierdet medh B noterat,    46 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret i deet gierdet medh C noterat,  35 tunnor.
D.  En wret till samma åhr,                                                 4 tunnor.
E.  Hårdwalz höö aff Byengen,                                           22 lass.
F.  Halffparten hårdwall, halffparten smås starr aff Storengen, 80 lass.
G.  En engessfiell till Danmarkz Prestegårdh, specificerat folio   .
H.  En engessfiell till Åby i Funbo soken, specificerat folio  .

     Specialis explicatio.

1.  Den forsta1 gården ähr frälse, 6 orssland2.
     Utsäde deet ena åhret,                                       8 3/4 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                                    7 7/16 tunnor.
I.  En wret till samma åhr,                                        3/4 tunnor.
     Höö till                                                              42 lass.
2.  Denn andra gården ähr skatte,   12 orssland2.
     Utsäde det ena åhret,                                         17 9/16 tunnor.
     Det andra åhret,                                                 14 7/8 tunnor.
K.  En åkerfiell,                                                       7/8 tunnor.
L.  Wret till samma åhr,                                           3/8 tunnor.
     Höö till                                                               86 lass.
M.  En ängess haga till                                             4 lass.
3.   Den tridie gården ähr frälse, 6 orsslandh2, lijka medh denn första i öretal
        och ägor.
N.  En wret,                                                            1/4 tunna.
O.  En wret,                                                            1/4 tunna.
P.  En engess haga till                                              3 lass.
4.  Dhen fierde gården ähr crono,     3 1/3 örssland.
     Utsäde deet ena åhret,                                       4 7/8 tunnor.
     Det andra åhret,                                                 4 1/8 tunnor.
Q.  En wret till samma åhr,                                      1/4  tunnor.
R.  Noch en wret till samma åhr,                             3/8 tunnor.
S.  En aker3 fiell till,                                                3/8 tunnor.
     Höö till                                                             24 lass.
5.  Den fempte gården ähr frälse,   4 orsslandh2.
     Utsäde deet ena åhret,                                      5 13/16 tunnor.
     Deet andra åhret,                                             4 15/16 tunnor.
T.  En åker fiell till samma åhr,                               1 1/8 tunnor.
U.  En wret till,                                                      1/8 tunnor.
W.  En engess haga till                                           2 lass.
      Hoo4 till,                                                         28 lass.
X.  En engess fiell till,                                            1 lass.

(Översta raden:)
Der effter ähr jagh komm._________________
1Fel för första.
2Fel för örssland.
3Fel för åker.
4Fel för höö.