UPPSALA:056


Utdrag af
1640 års charta öfver Sefvja i Danmarks sochn
sedan then transporterad är til ordinair
åker schal.


(Karttext:)
Kongsängen.
Sefvia äng.
Sjön Föret.
Lilla Djurgården
Sefvia åker garde1 och hagar.
Nontuna ägor.


____________________
1Fel för gärde.