UPPSALA:069            Notarum explicatio.

A.  Låckestad ähr 2 gårder, både tillhopa     16 öresland.
B.  Uthsäde till hele byen i nårre gerdet,        17 tunnor.

C.  Uthsäde det andra åhret i westra gärdet,  11 1/2 tunna.
D.  Uthsäde i södra gärdet till samma åhr,      9 3/4 tunnor.

E.  Hårdewalss höö aff norre engen,              6 lass.
F.  Hårdewalss höö aff södher engen,            20 lass.
G.  Hårdewalss höö aff lille engen,                 4 lass.
H.  Smått starhöö aff storengen,                    15 lass.
      En egess1 fiell på Wiken till denne by affritat och noterat medh K.
                  Till denne byn ähr skogh till weedh och
                  gärssle. Mulebete till nodtorfften2.

                Specialis explicatio.
1.  Norre gården ähr skatte,              6 öresland.
     Uthsäde till denne gårdhen det ena åhret,    6 3/8 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret till samma gårdh,   8 tunnor.
     Höö till samma gårdh,                                24 las.
2.  Södher gården, ähr skatte,                         10 öresland.
     Uthsäde till denne gårdh det ena åhret,       10 5/8 tunna.
I.   En wret till samma åhr,                               3 3/4 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret till samma gårdh,   13 1/4 tunnor.
K.  En wret till samma åhr,                              3 tunnor.
     Höö till samma gårdh,                                39 lass.
     Humblegardh3,                                          300 stänger.
L.  Skualte guarn som går litet höst och wår.          Funbo soken, Locksta och Brunnby fo<  >
4.  Arket Wyby på första sidan Lokkesta och <  >

                Notarum explicatio.

M. A.  Brunby ähr itt skattehemman,            10 1/3 öresland.
N.  Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret,  19 1/2 tunna.
O.  Uthsäde i wreten till samma åhr,                 2 3/4 tunnor.
P.  Uthsäde det ena åhret i westra gärdet,         19 tunnor.
Q.  En åkerfiell kommer wäster gårdhen i Halmby till specifi<  >
R.  En åkerfiell till 6 gården i Åkerby, specificerat folio <  >
S.  Hårdhewallss höö aff engen,                        40 lass.
     En engesfiell på Wijkan afrijtat och noterat med I foli<  >
    

            Till denne gårdh ähr skogh till weedh och <   >
             Mulebete till nödhtörfft2.


____________________
1Fel för engess.
2Fel för nödtorfften.
3Fel för humblegårdh.