UPPSALA:070


A.  Wijby ähr 1 skatte hemman,  8 örsslandh,
      förlänt under Sahlsta
      och haffuer intet mehr än inom gierssgård<  >
      undantagandess en engessfiell på Wijkan
      till 24 lass.

      L.  Ähr lermylla.
      G.  Ähr grundh iordh.


(Övre vänstra hörnet:)
Söder - Norr.
Denn 20 augustij.


(Karttext:)
Åkerby ägor.
Låckesta ägor.
Beetess haga.
13 tunnor.
13 1/4 tunnor.
Eggby ägor.
Broby ägor.


(Nedre vänstra hörnet:)
Åkerby.
Broby ägor.

Leermylla.