UPPSALA:071


Funbo soken, Wijby   1641.

      Notarum explicatio.

A.  Wijby ähr ett skatte hemman,    8 orssland1.
B.  Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,     13 1/4 tunna.
C.  Utsäde till samma hemman det andra åhret,  13 tunnor.
      Höö till samma hemman aff en engessfiel på Wijkan, affritat och
      noterat medh N, folio 114,                          24 lass.
      Till detta hemmanet ähr huarken skog eller
              mulebete.


_________________
1Fel för örssland.