UPPSALA:072


(Överkryssad text:)
Ärnwij ähr 3 hemman, 1 crone och 2 skatte.
      Skogh ingen. Mulebete till nödtorfften.

1.  Ähr skatte  7 1/3 örssland.
2.  Ähr crone   9 1/3 örssland.             }  Förlänt undher Sahlsta.
1/21. 3.  Ähr skatte  5 2/3 orssland2.
      Der som står noterat medh X.  Haffua de i tegeskifftet lika
                                                      Som i åker och engh.
X3. Kommer Åby till.
R.  Kommer 1 och 2 till i byen.
L.  Ähr lermylla.
S.  Ähr suagh jordh.
     En hiulquarn nyss upbygd som går höst och
     wår och brukass under Ländzmanssgården medh Löff5.


(Karttext:)
Egby ägor.
Åby ägor.
Bärby ägor.
12 1/4 tunner.
15 tunner.
28 1/2 tunna.
24 las.
Gunsta ägor.
15 las.
Hårdwald, 104 las.
1 5/8 tunner.
Lind.
4 1/4 tunna.
4 las.
1 5/8 tunner.
4 1/2 tunna.
14 las.
1 3/8 tunner.
Lind, 2 las.
Bodarnass4 ägor.
2 1/4 tunna.
1 3/4 tunner.
Hårdwald, 14 lass.
Löfsta ägor.


(Ovanför beskrivningen:)
Den 11 och den 12 augustij.
Söder - Norr.


__________________
1Felplacerad? .
2Fel för örssland.
3Kryss.
4Fel för Bodarnäss?
5Fel för Löffsta?