UPPSALA:076


Sår i B   19 3/4 tunner,
i C   16 1/2 tunner.
Höö widh byn 16 las.
På Wikan 31 las.
På Ärnwij eengh 15 las.
Summan 62 las.

A.  Åby ähr 1 skattehemman, 12 öreslandh och ähr förlänt
      under Sahlsta.  Humblegård till 100 stenger 80 cuper.
      Och haffuer en fiell på Ärnwij engh
      som ahr1 noterat medh X, till 15 lass. Skogh och mulebete intet.
      Och haffuer 3 fiellar på Wijkan till 31 lass.

L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grund jord.


(Karttext:)
Sundby ägor.
Broby ägor.
12 1/2 tunna.
7 1/4 tunna.
8 las.
1 7/8 tunner.
Beetes hage.
Ärnwij ägor.
12 tunnor.
8 las.
4 1/2 tunna.
Gunsta ägor.
Gunsta ägor.


(Övre vänstra hörnet:)
Söder - Norr.
Den 13 augustij.______________________
1Fel för ähr.