UPPSALA:077


              Funbo soken, Åby.

             Notarum explicatio.

A.  Åby ähr itt skattehemman,                 12 örss.
B.  Utsäde till denne gårdhen deth ena åhret i norra giärdet,   7 1/4 tunnor.
C.  Utsäde i Skreddare giärde till samma åhr,                        12 1/2 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret till denna gården,                         12 tunnor.
E.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr,                                    4 1/2 tunnor.
F.  Hårdwalss höö widh byen aff å boimmaren,                     16 lass.
     Till denne gård ähr 2 engessfieller på Wijkan, affritat och not-
     erat medh H folio 114,                                                      31 lass.
     Till denne gård ähr en egess1 fiell i Ärnwij ängh, affritat och not-
     erat medh H folio 123,                                                      15 lass.
     Till denne garden2 ähr en engess fiell i Tiokesta i Danmarkz
     sochen, affritat och noterat medh H folio 27,                     1 lass.


Enligt registraturet uprättad 1641 af Mårten Christop<  >

___________________
1Fel för engess.
2Fel för gården.