UPPSALA:078


(Vänstra sidan:)
Den 10 september, 1/2 dagh
regn.

Der som X står kommer heela byen
till huar effter sitt öretal.


(Karttext:)
Söder - Norr.
Denne engen heeter Fiellfinna.
Hårdwald, 20 lass.

Nogårdz torpss ägor, 1 1/2 tunna.
1 1/4 tunna, suediord.
4 lass hårdwald.
Hårdwald, 5 lass.
Hårdwald, 6 lass.
Hårdwald, 8 lass.
Star, 4.

Ramsiön.
Trehörningen.